Postens historie i Norge

I dag er Posten Norge et AS som driver med post og logistikk i hele Norden. Selskapet har kjøpt opp andre selskaper innenfor sektoren i Norden, og opererer under navnet Posten for det private markedet og Bring for bedriftsmarkedet. Stortinget gjorde om Posten til et aksjeselskap på starten av 2000-tallet, men selskapet er heleid av staten gjennom Samferdselsdepartementet. Postens historie i Norge startet for mange hundre år siden.

Postens historie i Norge henger tett sammen med utviklingen av det norske samfunnetPostens historie i Norge går helt tilbake til 1647, da Postverket ble opprettet. Det var den danske stattholderen i Norge, Hannibal Sehested, som stod bak opprettelsen. Men det var faktisk en nederlender som drev posten i Norge i starten, Henrik Morian. Postens historie strekker seg altså over 250 år tilbake, og staten overtok ansvaret for driften i 1719. Det som er verdt å merke seg at postens historie henger nøye sammen med utvikling av kommunikasjon i Norge. Posten var for eksempel det første dampskips-rederiet i Norge.

Posten var med da landets første jernbanelinje åpnet, fra Christiania til Eidsvoll, da Hurtigruten ble opprettet, og posten var naturligvis ombord da Norge fikk sin første offisielle flyrute i 1920.

Som du sikkert skjønner så er postens historie i Norge nært knyttet til landets historie de siste hundre årene. Gleden ved å motta brev og pakker fra familie og venner, varer man har bestilt, eller viktige papirer gjør at Posten Norge er et av de viktigste selskapene i samfunnet. Selv i våre dager hvor stadig mer av offentlige tjenester blir digitalisert så fortsetter vi nordmenn å ha sterk tillit til postvesenet vårt, og det er kanskje ikke så rart med postens historie.

Postens historie som ramme

Du lurer kanskje på hvorfor vi tenkte det var lurt å gi litt informasjon om postens historie på akkurat denne bloggen? Det er selvfølgelig på grunn av navnet Posthallen, som er en del av det gamle posthuset. Dette er blant Oslo’s lekreste lokaler, og her arrangeres det større selskaper av ulike typer i tillegg til vanlig restaurantdrift. Velkommen!